کاهش قیمت مواد پلیمری

کاهش قیمت مواد پلیمری ادامه دار خواهد بود.

افتتاح سایت

به اطلاع بازدید کنندگان گرامی می رساند که سایت شرکت پارس مستربچ راه اندازی گردید و سایت parsmasterbatch.com که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید مربوط به این شرکت نمی باشد.

123